11.07.2022 г.  


Ръководителят на проект № КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“ участва в XVIII научна конференция „Информационните технологии в науката и образованието, бизнеса и туризма“

Ас. д-р Мариела Стоянова - Ръководител проект № КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ участва в XVIII научна конференция „Информационните технологии в науката и образованието, бизнеса и туризма“, организирана от Висше училище по мениджмънт, Българска академия на науките (БАН) и Черкаски национален университет „Богдан Хмелницки“ (Украйна), която се проведе на 11-ти и 12-ти юли в хотел „Фламинго“ в к.к. „Албена“. В конференцията участваха представители на български и украински университети, London city college и Асоциацията на френските психолози. Конференцията бе открита от доц. Силвена Денчева (ВУМ), приветствие поднесе и ректорът на ВУМ доц. д-р Тодор Радев. В рамките на форума ас. Стоянова представи разработка със заглавие: „Интегрирани териториални инвестиции - предизвикателства пред оценката на въздействието“. Научното съчинение е резултат от осъществяваните до момента дейности по изпълнение на научноизследователския проект. Сборникът с научноизследователски резултати от конференцията е преминал през double-blind peer review рецензиране и предстои да се индексира в няколко вторични информационни бази-данни, сред които Google scholar, BPOS и др.

25.02.2022 г.  

Екип от изследователи по научноизследователски проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, участва с разработка в международна научна конференция

На 24-25 февруари 2022 година екип от изследователи по проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, взе участие в двадесет и четвъртата международна конференция по икономика, финанси и бизнес, организирана от RSEP във Виена, Австрия (24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business). Членовете на екипа в лицето на ас. д-р Мариела Стоянова – ръководител на проекта, гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова,  гл. ас. д-р Димитър Костов, гл. ас. д-р Евгени Овчинников, гл. ас. д-р Цветан Павлов и ас. д-р Александрина Александрова представиха онлайн своето изследване на тема „Aspects of financial integration in the context of regional development policy“.

Съвместната разработка на членовете на научния колектив по проекта е публикувана в сборника с материали от конференцията - Conference Proceedings of “24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business” с ISBN: 978-605-70583-6-2 (https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/24th-rsep-conference-proceedings/). Изследването има за цел да популяризира и разпространи резултатите от изпълнението на проектните дейности.