Изпълнение на проекти - Кампания 2023


Код

Наименование на проектното предложение

Ръководител на проекта

Решение на АЕК

Инфраструктурни научноизследователски проекти (двугодишни)

1

ИП1-2023

Безопасност и устойчиво развитие: съвременни измерения при събитийния туризъм

Доц. д-р Петя Иванова

Изпълнен за първата година

2

ИП2-2023

Изследване на потенциала на Big Data и IoT за изграждане на бизнес интелигентна среда

Доц. д-р Веселин Попов

Изпълнен за първата година

 

ИП3-2023

Повишаване конкурентоспособността на туристическия сектор в България чрез внедряване на иновации

Проф. д-р Марияна Божинова

Изпълнен за първата година

3

ИП4-2023

Сравнителен анализ на конвенционални статистически методи и изкуствени невронни мрежи при прогнозиране на динамика

Доц. д-р Маргарита Шопова

Изпълнен за първата година

Научноизследователски проекти (едногодишни)

1

1-2023

Ефектите на европейската стратегия за устойчивост върху развитието на селското стопанство у нас

Проф. д. ик. н. Таня Горчева

Изпълнен

2

2-2023

Стратегическо изследване на Decision Support System (DSS) при екологичното управление на бизнеса

Доц. д-р Михаил Чиприянов

Изпълнен

3

5-2023

Предизвикателства и възможности пред дигиталното обучение по икономика на поколение Z

Доц. д-р Драгомир Илиев

Изпълнен

 

 

Проекти за частично финансиране на научни форуми

1

НФ1-2023

Глобална икономика и бизнес

Доц. д-р Здравко Любенов

Изпълнен

2

НФ2-2023

Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи

Доц. д-р Галина Чиприянова

Изпълнен

3

НФ3-2023

Глобални дилеми и регионални перспективи пред публичната администрация

Доц. д-р Христо Сирашки

Изпълнен

4

НФ4-2023

Кръгла маса "БИЗНЕС ЛИНГВА”

ст. преп. д-р Виктор Монев

Изпълнен