Проект „Central European Network for Sustainable and Innovative Economy“ (CENetSIE); (Централно-Европейска мрежа за устойчива и иновативна икономика (CENetSIE))

Финансираща институция: The Polish National Agency for Academic Exchange

Водещ бенефициент: Poznań University of Economics and Business (Познански университет за икономика и бизнес)

Партньори:

 • D. A. Tsenov Academy of Economics in Svishtov
 • Slovak University of Agriculture in Nitra
 • University of Economics in Prague
 • Czech University of Life Science in Prague
 • University of Zagreb
 • University of Szeged
 • International Innovation Centre in Kiev

Обща стойност на проекта: 358 940.47 EUR

Продължителност на проекта: 1.10.2019-30.09.2021

Целева група: научноизследователски персонал и докторанти от всички партниращи университети

Основна цел на проекта: CENetSIE е проект, който има за цел да изгради общност от изследователи и студенти около две основни концепции: устойчивост и иновации. Планира се чрез създадената научноизследователска мрежа да се разпространи нов начин на мислене по отношение ресурсите, бизнеса и икономиката като цяло. Това е нова парадигма, която не се фокусира върху непрестанния икономически растеж, а към устойчиво развитие, постигнато на първо място благодарение на иновативните решения и поведението на стопанските субекти.

Проектни дейности:

1. Организиране на встъпителна и заключителна проектни конференции;

2. Създаване на интернет платформа на проекта;

3. Организиране на обмен на научноизследователски и административен персонал и докторанти между PUEB и останалите партньори;

4. Организиране на научноизследователски уъркшопове в областта на устойчивото развитие, фокусирани върху методологията на стратегическите игри;

5. Организиране на уъркшопове посветни на:

ü създаване на методология на стратегическа игра;

ü подготовка на образователни материали под формата на е-книги;

ü „storytelling“ методологията и образователните филми;

6. Организиране на лятно училище;

7. Продукция на кратък филм в областта на икономиката;

8. Създаване на:

 • стратегическа игра с обучително предназначение;
 • учебни материали на английски език под формата на е-книги;
9. Подготовка  на проектно предложение за финансиране от следните финансиращи организации
 • International Visegrad Fund
 • създаване на мрежа в рамките на CEEPUS program;
 • Програма Erasmus +, Strategic Partnerships;

Резултати:

2 конференции, 5 уъркшопа, 89 индивидуални мобилности, лятно училище, учебни материали (e-книги, образователни филми, стратегическа игра), подадени проектни предложения, изследователски екипи, интернет платформа.