Проекти, финансирани по Наредба на МОН през 2022 г.
Проекти, финансирани по Наредба на МОН през 2021 г.
Проекти, финансирани по Наредба на МОН през 2020 г.
Проекти, финансирани по Наредба на МОН (бр. 73 от 16.09.2017 г.) през 2019 г.
Проекти, финансирани по Наредба на МОН (бр. 73 от 16.09.2017 г.) през 2018 г.
Проекти, финансирани по Наредба на МОН с начало през 2017 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 3 с начало през 2016 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2015 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2014 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2013 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2012 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2011 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2010 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2009 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2008 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2007 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2006 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2005 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2004 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2003 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2002 г.