АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

Финансов директор - тел.: (0631) 66 442, 

Главен счетоводител - тел.: (0631) 66 223, 

Помощник ректор - тел.: (0631) 66 220, 

Отдел "Човешки ресурси" - тел.: (0631) 66 373, 
 
 Банкови сметки в лева:

Студентски такси за обучение в
ОКС "Професионален бакалавър", ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и за ОНС "Доктор"
:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00

Такси за обучение срещу заплащане в следдипломни и факултативни форми:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 33 SOMB 9130 3142 6078 00

Фондация "Д. А. Ценов"

Общинска банка АД - клон Свищов
BIC   -   SOMBBGSF
IBAN  -   BG 10 SOMB 9130 1043 7291 01