ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСИ"
Декан на ф-т "Финанси" Тел.: (0631) 66 318 Секретар факултет Тел.: (0631) 66 260
 
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 255 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 309
 
КАТЕДРА "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 301 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 252
 
КАТЕДРА "ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКАТА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 258 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 256
 
КАТЕДРА "ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 416,66 404 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 366
 
ФАКУЛТЕТ "СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ"
Декан на ф-т "Стопанска отчетност" Тел.: (0631) 66 315,66 389 Секретар факултет Тел.: (0631) 66 342
 
КАТЕДРА "СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 331 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 349
 
КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 266 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 282
 
КАТЕДРА "МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 346 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 327
 
КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ"
Ръководител катедра Тел.: 0882 552518 Инспектор катедра Тел.: 0882 552518
 
ФАКУЛТЕТ "МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ"
Декан на ф-т "Мениджмънт и маркетинг"
Тел.: (0631) 66 268,66 390
Секретар факултет Тел.: (0631) 66 238
 
КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 290,66 434 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 291
 
КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 298 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 298
 
КАТЕДРА "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 297 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 296
 
КАТЕДРА "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 358,66 417 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 399
 
КАТЕДРА "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 393 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 395
 
ФАКУЛТЕТ "ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Декан на ф-т "Производствен и търговски бизнес"
Тел.: (0631) 66 265, 66 353
Секретар факултет Тел.: (0631) 66 275
 
КАТЕДРА "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 343 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 353
 
КАТЕДРА "АГРАРНА ИКОНОМИКА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 329 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 414
 
КАТЕДРА "ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 316 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 322
 
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 367 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 210
 
КАТЕДРА "СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 338 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 259