Специалност "Стопанско управление"

Професионално направление: Администрация и управление

    В специалността “Стопанско управление” се подготвят специалисти с висша управленска квалификация, които придобиват специализирани знания и умения в професионалното направление “Администрация и управление”.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български