Студентски съвет

Студентският съвет е законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в Стопанска академия „Д. А. Ценов” съгласно Закона за висшето образование. Студентският съвет  има за цел да изявява и защитава общите интереси на студентите и докторантите от Стопанска академия „Д. А. Ценов” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи  на Висшето училище.


Junior Chamber International (JCI)

JCI е международна неправителствена организация, обединяваща млади, амбициозни и активни хора от цял свят.  Тя е създадена през 1944 г.  в щата Мисури (САЩ) и има представителства в над 115 държави.  JCI България e създадена през 2011 г. и до момента има четири локални секции: в София,  Пловдив,  Варна и Свищов. Локалната секция на JCI  в Свищов представлява една своеобразна школа, която превръща своите членове в изключителни професионалисти, успешни предприемачи и дейни лидери.  В нея членуват хората с идеи,  за които креативността не е просто дума.  На международно ниво JCI може да се похвали с една изключително богата палитра от стартиращи предприемачи, лидери и мениджъри в различни области, сътрудници от неправителствения сектор.