За академичната 2024/2025 учебна година приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” в СА „Д. А. Ценов” – Свищов се осъществява:

 
  • с оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г.;
  • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език – английски, немски или руски език;
  • с пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване, кандидатстудентски изпит в друго висше училище;
  • със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов";
  • с оценка от национални и международни олимпиади (кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, като се признава оценка Отличен 6.00, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата).

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ:

  • За всяка кандидатстудентска кампания в СА „Д. А. Ценов“ се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии.
  • На кандидатстудентски изпит се явяват само онези кандидати, избрали да участват с конкурсен изпит.
  • Всеки кандидат-студент индивидуално определя броя на изпитите и дисциплините, по които желае да се яви.
  • Кандидат-студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена в тях.
  • Изпитът е под формата на електронен тест и се провежда присъствено (в специално създадените изпитни центрове на Стопанска академия) или дистанционно (чрез платформата за дистанционно обучение на Стопанска академия https://dl.uni-svishtov.bg/