Срокове за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, пренесена оценка от друго висше училище или с оценка от национални или международни олимпиади.

  • Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008–2020 г., с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади е постоянен.
  • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 15 юли 2020 г.
  • Кандидат-студентите, подали документи след 15 юли 2020 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

 

Срокове за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с конкурсен изпит

Изпитна сесия (месец)

Период на подаване на документите
 

Януари

13.01.2020 г. – 24.01.2020 г.

Февруари

13.01.2020 г. – 28.02.2020 г.

Март

13.01.2020 г. – 27.03.2020 г.

Април

13.01.2020 г. – 24.04.2020 г.

Май

13.01.2020 г. – 29.05.2020 г.

Юни

13.01.2020 г. – 26.06.2020 г.

Юли

13.01.2020 г. – 17.07.2020 г.

Август

13.01.2020 г. – 31.07.2020 г.
13.01.2020 г. – 28.08.2020 г.

Септември

13.01.2020 г. – 18.09.2020 г.

 

  • Кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, за да могат да участват в първо класиране, следва да подадат необходимите документи до 26 юни 2020 г. и да положат съответния изпит най-късно на 27 юни 2020 г.

  • Кандидат-студентите, подали документи след 26 юни 2020 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.