Срокове за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, пренесена оценка от друго висше училище, сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов" или с оценка от национални или международни олимпиади.

  • Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008–2021 г., с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище, със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов" или с оценка от национални и международни олимпиади е постоянен.
  • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 05 юли 2021 г.
  • Кандидат-студентите, подали документи след 05 юли 2021 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

 

Срокове за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с конкурсен изпит

Изпитна сесия (месец)

Период на подаване на документите
 

Февруари

20.01.2021 г. – 26.02.2021 г.

Март

20.01.2021 г. – 26.03.2021 г.

Април

20.01.2021 г. – 23.04.2021 г.

Май

20.01.2021 г. – 28.05.2021 г.

Юни

20.01.2021 г. – 18.06.2021 г.

Юли

20.01.2021 г. – 02.07.2021 г.
(изпит 03.07.2021 г.)
20.01.2021 г. – 16.07.2021 г.
(изпит 17.07.2021 г.)
20.01.2021 г. – 30.07.2021 г.
(изпит 31.07.2021 г.)

Август

20.01.2021 г. – 27.08.2021 г.

Септември

20.01.2021 г. – 17.09.2021 г.

 

  • Кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, за да могат да участват в първо класиране, следва да подадат необходимите документи до 02 юли 2021 г. и да положат съответния изпит най-късно на 03 юли 2021 г.

  • Кандидат-студентите, подали документи след 02 юли 2021 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.