Срокове за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, пренесена оценка от друго висше училище или с оценка от национални или международни олимпиади.

  • Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008–2019 г., с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади е постоянен.
  • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 6 юли 2019 г.
  • Кандидат-студентите, подали документи след 6 юли 2019 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

 

Срокове за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с конкурсен изпит

Изпитна сесия (месец)

Кандидат-студентите, желаещи да участват в изпитните сесии, подават документи в периода:
 

Януари - Септември

14.01.2019 – 30.09.2019 г.

 

  • Кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, за да могат да участват в първо класиране, следва да подадат необходимите документи до 28 юни 2019 г. и да положат съответния изпит най-късно на 29 юни 2019 г.
  • Кандидат-студентите, подали документи след 28 юни 2019 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.