Срокове за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, пренесена оценка от друго висше училище, сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов" или с оценка от национални или международни олимпиади.

  • Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008–2023 г., с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище, със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов" или с оценка от национални и международни олимпиади е постоянен.
  • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 05 юли 2023 г.
  • Кандидат-студентите, подали документи след 05 юли 2023 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 15:00 ч.

 

Срокове за подаване на документи за кандидатстващите с оценка от конкурсен изпит,
положен в СА "Д.А. Ценов"

Изпитна сесия (месец)

Период на подаване на документите
 

Февруари

23.01.2023 г. – 24.02.2023 г. 
(изпит 25.02.2023 г.)

Март

23.01.2023 г. – 24.03.2023 г.
(изпит 25.03.2023 г.)

Април

23.01.2023 г. – 28.04.2023 г.
(изпит 29.04.2023 г.)

Май

23.01.2023 г. – 26.05.2023 г.
 (изпит 27.05.2023 г.)

Юни

23.01.2023 г. – 16.06.2023 г. 
(изпит 17.06.2023 г.)

Юли

23.01.2023 г. – 30.06.2023 г.
(изпит 01.07.2023 г.)
23.01.2023 г. – 14.07.2023 г.
(изпит 15.07.2023 г.)
23.01.2023 г. – 28.07.2023 г.
(изпит 29.07.2023 г.)

Август

23.01.2023 г. – 25.08.2023 г.
 (изпит 26.08.2023 г.)

Септември

23.01.2023 г. – 15.09.2023 г. 
(изпит 16.09.2023 г.)

 

  • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, следва да подадат необходимите документи до 30 юни 2023 г. и да положат съответния изпит най-късно на 01 юли 2023 г.

  • Кандидат-студентите, подали документи след 30 юни 2023 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.