Срокове за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, пренесена оценка от друго висше училище, сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов" или с оценка от национални или международни олимпиади.

  • Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008–2024 г., с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище, със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов" или с оценка от национални и международни олимпиади е постоянен.
  • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 06 юли 2024 г.
  • Кандидат-студентите, подали документи след 06 юли 2024 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 15:00 ч.

 

Срокове за подаване на документи за кандидатстващите с оценка от конкурсен изпит,
положен в СА "Д.А. Ценов"

Изпитна сесия (месец)

Период на подаване на документите
 

Януари

18.12.2023 г. – 25.01.2024 г. 
(изпит 27.01.2024 г.)

Февруари

18.12.2023 г. – 22.02.2024 г. 
(изпит 24.02.2024 г.)

Март

18.12.2023 г. – 28.03.2024 г.
(изпит 30.03.2024 г.)

Април

18.12.2023 г. – 25.04.2024 г.
(изпит 27.04.2024 г.)

Май

18.12.2023 г. – 16.05.2024 г.
 (изпит 18.05.2024 г.)

Юни

18.12.2023 г. – 13.06.2024 г. 
(изпит 15.06.2024 г.)

Юли

18.12.2023 г. – 04.07.2024 г.
(изпит 06.07.2024 г.)
18.12.2023 г. – 18.07.2024 г.
(изпит 20.07.2024 г.)
18.12.2023 г. – 25.07.2024 г.
(изпит 27.07.2024 г.)

Август

18.12.2023 г. – 29.08.2024 г.
 (изпит 31.08.2024 г.)

Септември

18.12.2023 г. – 12.09.2024 г. 
(изпит 14.09.2024 г.)

 

  • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, следва да подадат необходимите документи до 04 юли 2024 г. и да положат съответния изпит най-късно на 06 юли 2024 г.

  • Кандидат-студентите, подали документи след 04 юли 2024 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.