СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ С ОЦЕНКА ОТ  ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРЕНЕСЕНА ОЦЕНКА ОТ ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ИЛИ С ОЦЕНКА ОТ НАЦИОНАЛНИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ

  • Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 г. - 2018 г. , с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади, е постоянен.
  • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 7 юли 2018 г.
  • Кандидат-студентите, подали документи след 7 юли 2018 г. участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.
 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ С КОНКУРСЕН ИЗПИТ СА:

Изпитна сесия /месец/ Кандидат-студентите, желаещи да участват в изпитните сесии, подават документи в периода:
Януари - Септември 01.12.2017 г. – 07.09.2018 г.

Кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, за да могат да участват в първо класиране, следва да подадат необходимите документи до 29 юни 2018 г. и да положат съответния изпит най-късно на 30 юни 2018 г.

Кандидат-студентите, подали документи след 29 юни 2018 г. участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.