ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

 

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават лично или чрез друго лице в:

  • кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
  • локалните офиси на СА „Д. А. Ценов“ в гр. София и гр. Стара Загора;
  • ONLINE на www.uni-svishtov.bg;
  • офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) – www.ckpi-bg.com;
  • офисите на Националната асоциация за прием на кандидатстудентски документи (НАПС) – www.naps.bg.

Kандидатстудентски център при СА "Д. А. Ценов" - Свищов
 
Адрес на центъра Телефони за контакти
ул. Емануил Чакъров № 2
гр.Свищов - п.к. 5250
0882/ 552 523
0631/ 66 381
0631/ 66 225
0631/ 66 226
0631/ 66 227
0631/ 66 234


РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.


ЛОКАЛНИ ОФИСИ НА СА "Д. А. ЦЕНОВ" В ГР. СОФИЯ И ГР. СТАРА ЗАГОРА
ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

Локален административен офис гр. София

ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)

Катерина Петрова – тел. 0885233624, е-mail: k.petrova@uni-svishtov.bg

Работно време:
Понеделник - 12 до 17 часа
Вторник - 12 до 17 часа
Сряда - 17 до 20 часа
Четвъртък - 17 до 20 часа
Петък - 12 до 17 часа
Събота и неделя - почивни дни
(желателно е предварително да уговорите по телефона, дата и час за посещение). Възможно е и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.

Локален административен офис гр. Стара Загора
ул. Христо Ботев № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3.

Миглена Василева Бошнакова – тел. 0889597554
e-mail: m.boshnakova@uni-svishtov.bg

Работно време от понеделник до петък: от 14:00 ч. до 18:00 ч. (желателно е предварително да уговорите дата и час за посещение).
Възможно е и време, различно от указаното, след предварителна уговорка.