ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

 

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават лично или чрез друго лице в:

  • кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
  • ONLINE на www.uni-svishtov.bg;
  • офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) – www.ckpi-bg.com;
  • офисите на Националната асоциация за прием на кандидатстудентски документи (НАПС) – www.naps.bg.

Kандидатстудентски център при СА "Д. А. Ценов" - Свищов
 
Адрес на центъра Телефони за контакти
ул. Емануил Чакъров № 2
гр.Свищов - п.к. 5250
0631/66225
0885090009


РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.