• Електронните кандидатстудентски изпити са под формата на тестове по Икономика, Икономическа география на България или чужд език (английски, немски или руски език) с по 60 въпроса и Математика с по 30 въпроса.
 • Изпитните варианти се съставят автоматично от системата за генериране на тестове при стартиране на изпита.
 • Продължителността на електронните кандидатстудентски изпити е 2 часа.
 • При присъствените кандидатстудентски изпити, кандидат-студентите са задължени да се явят на изпит на всяка от заявените дати не по-късно от 30 минути преди началото на изпита в съответната зала.
 • Кандидат-студентите се допускат в залите от квестор след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и личната карта (за удостоверяване на самоличността).
 • Кандидат-студентите, явили се в залата след започване на теста, не се допускат до изпит.
 • За изпита по Математика е разрешено ползването на сборник с четиризначни таблици и калкулатор.
 • При доказано преписване или доказан опит за преписване чрез използване на помощни материали, свързани с електронния кандидатстудентски изпит, тестът на кандидат-студента се анулира от квесторите.
 • По време на конкурсните изпити се забранява ползването на смарт устройства и друга комуникационна техника от кандидат-студентите. При неспазване на забраната тестът се анулира от квесторите.
 • За участие в електронните кандидатстудентски изпити се допускат кандидат-студенти подали документи до 17:00 ч. на деня преди обявената за изпит дата.
 • Резултатите от електронните изпити се обявяват не по-късно от 3 дни след тяхното провеждане в Интернет страницата на Академията.
 • Обявените оценки са окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите, съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

  УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционен кандидатстудентски изпит в Стопанска академия „Д. А. Ценов“