КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

Кандидат-студентски

изпити

Дата

Икономика

Математика

Икономическа

география на

България

Чужди езици

(английски,

немски и руски)

Януари

27.01.2024 г.

 13:00 ч.

Февруари

24.02.2024 г.

 13:00 ч.

Март

30.03.2024 г.

 13:00 ч.

Април

27.04.2024 г.

 13:00 ч.

Май

18.05.2024 г.

 13:00 ч.

Юни

15.06.2024 г.

 13:00 ч.

Юли

06.07.2024 г.

 13:00 ч.

20.07.2024 г.

 13:00 ч.

27.07.2024 г.

 13:00 ч.

Август

31.08.2024 г.

 13:00 ч.

Септември

14.09.2024 г.

 13:00 ч.