Изпитни сесии

Икономика

Математика

Икономическа география на България

Чужд език (английски, немски и руски)

Януари

25.01.2020 г. от 13:00 ч.

Февруари

29.02.2020 г. от 13:00 ч.

Март

28.03.2020 г. от 13:00 ч.

Април

25.04.2020 г. от 13:00 ч.

Май

30.05.2020 г. от 13:00 ч.

Юни

27.06.2020 г. от 10:00 ч.* и 13:00 ч.**

Юли

18.07.2020 г. от 13:00 ч.

Август

01.08.2020 г. от 13:00 ч
 29.08.2020 г. от 13:00 ч.

Септември

19.09.2020 г. от 13:00 ч.

 

Забележка

*Кандидатстудентският изпит по дисциплината Икономическа география на България, насрочен за 27.06.2020 г., ще се проведе от 10:00 часа.

**Кандидатстудентските изпити по дисциплините Икономика, Математика и Чужди езици, насрочени за 27.06.2020 г., ще се проведат от 13:00 часа.