КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

Кандидат-студентски

изпити

Дата

Икономика

Математика

Икономическа

география на

България

Чужди езици

(английски,

немски и руски)

Февруари

27.02.2021 г.

 13:00 ч.

Март

27.03.2021 г.

 13:00 ч.

Април

24.04.2021 г.

 13:00 ч.

Май

29.05.2021 г.

 13:00 ч.

Юни

19.06.2021 г.

 13:00 ч.

 13:00 ч.

 10:00 ч.

 13:00 ч.

Юли

03.07.2021 г.

 13:00 ч.

 13:00 ч.

 10:00 ч.

 13:00 ч.

17.07.2021 г.

 13:00 ч.

 13:00 ч.

 10:00 ч.

 13:00 ч.

31.07.2021 г.

 13:00 ч.

 13:00 ч.

 10:00 ч.

 13:00 ч.

Август

28.08.2021 г.

 13:00 ч.

Септември

18.09.2021 г.

 13:00 ч.

Октомври

30.10.2021 г.

 13:00 ч.