КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

Кандидат-студентски

изпити

Дата

Икономика

Математика

Икономическа

география на

България

Чужди езици

(английски,

немски и руски)

Февруари

25.02.2023 г.

 13:00 ч.

Март

25.03.2023 г.

 13:00 ч.

Април

29.04.2023 г.

 13:00 ч.

Май

27.05.2023 г.

 13:00 ч.

Юни

17.06.2023 г.

 13:00 ч.

Юли

01.07.2023 г.

 13:00 ч.

15.07.2023 г.

 13:00 ч.

29.07.2023 г.

 13:00 ч.

Август

26.08.2023 г.

 13:00 ч.

Септември

16.09.2023 г.
30.09.2023 г.

 13:00 ч.
13:00 ч.