Студентите в СА „Д. А. Ценов“ имат право да получат:

  • Стипендии в зависимост от успеваемостта и социалния им статус;
  • Стипендии и помощи от държавни институции, частни фирми и фондации;
  • Награди от студентски състезания, конкурси и други инициативи със състезателен характер.