Заемани към момента длъжности:
Звено Център за дистанционно обучение
Длъжност Секретар