ПОКАНА за участие в Информационна среща със студентите от I курс, редовна форма на обучение

АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО
кани
всички студенти от
I курс, редовна форма на обучение,

да участват

в
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
по повод началото на новата 2021-2022 учебна година

и разясняване на основните моменти

в актуализирания Правилник за организацията  на учебния процес

в СА „Д. А. ЦЕНОВ”.

График на провеждане на Информационната среща:

 

Специалности в професионално направление „Икономика“

Аграрна икономика

20.09.2021 г. (понеделник), от 14:00 ч.

Аудитория № 26 (Аудитория „Агробизнес“)

Бизнес информатика

21.09.2021 г. (вторник), от 12:00 ч.

Аудитория № 401

Бизнес статистика и анализи

20.09.2021 г. (понеделник), от 12:30 ч.

Аудитория № 71

Застраховане и социално дело

21.09.2021 г. (вторник), от 14:15 ч.

Аудитория № 20 (Център по застраховане и социално дело)

Икономика на туризма

21.09.2021 г. (вторник), от 11:00 ч.

Аудитория № 10

Икономика на търговията

20.09.2021 г. (понеделник), от 14:00 ч.

Аудитория 72

Индустриален бизнес и предприемачество

20.09.2021 г. (понеделник), от 13:30 ч.

Аудитория 62

Маркетинг

20.09.2021 г. (понеделник), от 15:00 ч.

Аудитория 6

Международни икономически отношения

20.09.2021 г. (понеделник), от 13:00 ч.

Аудитория 7

Стопански и финансов контрол

20.09.2021 г. (понеделник), от 14:00 ч.

Аудитория 54

Счетоводство и контрол

20.09.2021 г. (понеделник), от 13:00 ч.

Аудитория 65

Управление на проекти

21.09.2021 г. (вторник), от 11:00 ч.

Аудитория № 306

Финанси

20.09.2021 г. (понеделник), от 12:30 ч.

Аудитория 1

Специалности в професионално направление „Администрация и управление“

Публична администрация

21.09.2021 г. (вторник), от 11:00 ч.

Аудитория № 306

Стопанско управление

20.09.2021 г. (понеделник), от 13:00 ч.

Аудитория № 305