Специалности в ОКС „Бакалавър” в направление „Икономика”,
предлагани от СА „Д. А. Ценов”

Наименование на специалностите Информация за
специалността
1 Финанси
визитка
2 Застраховане и социално дело
визитка
3 Макроикономика
визитка
4 Счетоводство и контрол
визитка
5 Стопански и финансов контрол
визитка
6 Бизнес статистика и анализи
визитка
7 Маркетинг
визитка
8 Управление на проекти
визитка
9 Бизнес информатика
визитка
10 Международни икономически отношения
визитка
11 Индустриален бизнес и предприемачество
визитка
12 Аграрна икономика
визитка
13 Икономика на търговията
визитка
14 Икономика на туризма
визитка

Специалности в ОКС „Бакалавър” в направление „Администрация и управление”,
 предлагани от СА „Д. А. Ценов”
Наименование на специалностите Информация за
специалността
1 Стопанско управление
визитка
2 Публична администрация
визитка
3 Екомениджмънт
визитка
* Обучението в специалностите се предлага в Държавна поръчка
(редовно и задочно) и платено обучение (редовно и задочно)