Специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение), предлагани от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

Наименование на специалностите Шифри на специалностите Информация за
специалността
Редовно
обучение
държавна
поръчка
Задочно
обучение
държавна
поръчка
Редовно
обучение
платено
Задочно
обучение
платено
1 Финанси 01 21 41 61
визитка
2 Застраховане и социално дело 02 22 42 62
визитка
3 Макроикономика 03 23 43 63
визитка
4 Счетоводство и контрол 04 24 44 64
визитка
5 Стопански и финансов контрол 05 25 45 65
визитка
6 Бизнес статистика и анализи 06 26 46 66
визитка
7 Маркетинг 07 27 47 67
визитка
8 Управление на проекти 08 28 48 68
визитка
9 Стопанско управление 09 29 49 69
визитка
10 Екомениджмънт 10 30 50 70
визитка
11 Бизнес информатика 11 31 51 71
визитка
12 Международни икономически отношения 12 32 52 72
визитка
13 Публична администрация 13 33 53 73
визитка
14 Индустриален бизнес и предприемачество 14 34 54 74
визитка
15 Аграрна икономика 15 35 55 75
визитка
16 Икономика на търговията 16 36 56 76
визитка
17 Икономика на туризма 17 37 57 77
визитка