Специалности в ОКС „Бакалавър” в направление „Икономика”,
предлагани от СА „Д. А. Ценов”

Наименование на специалностите Информация за
специалността
1 Финанси
визитка
2 Застраховане и социално дело
визитка
3 Счетоводство и контрол
визитка
4 Стопански и финансов контрол
визитка
5 Бизнес статистика и анализи **
визитка
6 Маркетинг
визитка
7 Управление на проекти
визитка
8 Бизнес информатика
визитка
9 Международни икономически отношения
визитка
10 Индустриален бизнес и предприемачество
визитка
11 Аграрна икономика
визитка
12 Икономика на търговията
визитка
13 Икономика на туризма
визитка

Специалности в ОКС „Бакалавър” в направление „Администрация и управление”,
 предлагани от СА „Д. А. Ценов”
Наименование на специалностите Информация за
специалността
1 Стопанско управление
визитка
2 Публична администрация
визитка
* Обучението в специалностите се предлага в държавна поръчка
(редовна и задочна форма) и платено обучение (редовна и задочна форма)
** Специалността се развива само в държавна поръчка (редовна форма) и платено обучение (редовна форма)