ДНП 04/56 издаване на българско научно списание „Бизнес управление”

След успешно подготвена документация за кандидатстване по национален конкурс „Българска научна периодика – 2014” на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката бе одобрено и финансирано през издателската 2015 г. едно от водещите научни периодични издания на СА „Д. А. Ценов” – списание „Бизнес управление”. Общата стойност на финансовата подкрепа 6 000 лв., с които се обезпечават всички разходи по отпечатване на 4 бр. годишно във формат на български и английски езици.

Подготвеното от Редакционния съвет на списание „Бизнес управление” с главен редактор доц. д-р Пламен Пътев е едно от двете финансово подкрепени научни периодични издания с икономически профил в България за издателската 2015 г. сред общо 86 одобрени за финансиране проектни предложения на висши училища, институти на БАН и издателства. Списанието, с проектна подкрепа на СА „Д. А. Ценов”, е достъпно за читатели в Уеб-среда чрез самостоятелен сайтове на български и английски език:

Списание „Бизнес управление” е водещо и единствено специализирано издание по мениджмънт в страната. Издава се от СА „Д. А. Ценов” от 1991 г. Поддържа рубрики като мениджмънт теория и практика; бизнес практика; международен бизнес; маркетинг; информационни технологии; рецензии, прегледи, практически опит. На страниците на списанието се отразяват главните тенденции и принципи на управлението на икономиката и бизнеса в условията на пазарна икономика, отстояват се и популяризират най-напредничавите новаторски и реформаторски идеи в съвременния мениджмънт. От 2013 г. списанието излиза двуезично (на български и английски езици) в регулярност от 4 кн. годишно с 5 бр. статии във всяко издание (общо 20 статии годишно).

Списанието е  включено от 2010 г. в Central and Eastern European Online Library, а от 2012 г. е международно реферирано в EBSCO Publ.

 

Редакционен съвет
1. Доц. д-р Пламен Пътев – главен редактор
2. Проф. д-р Георги Баташки – зам.главен редактор
3. Проф. д-р Никола Янков
4. Проф. д-р Борислав Борисов
5. Проф. д-р Красимир Шишманов
6. Проф. д-р Любчо Варамезов
7. Доц. д-р Силвия Костова
8. Доц. д-р Иван Марчевски

Ас. Живка Тананеева – технически секретар
Тел: 0631/66-418