Списък 
на Обучаващите организации – партньори 
на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов


Наименование 
на обучаващата организация
Ментор/и

Менторска позиция 
с доказан професионален опит

001 Тоти груп - ЕООД Тотю Йорданов Иванов 1. Офис мениджър експерт финансови и стопански операции
002 Теди Стил 2007 ЕООД Теодора Петрова Неделчева 1. Оперативен счетоводител
2. Мениджър маркетинг и продажби
3. Финансов мениджър
4. Мениджър финанси
5. Мениджър продажби и маркетинг
6. Управление на човешки ресурси
Петър Неделчев Цветков 1. Оперативен счетоводител
2. Мениджър маркетинг и продажби
3. Финансов мениджър
4. Управление на човешки ресурси
5. Мениджър финанси
6. Мениджър продажби и маркетинг
Атанас Миланов Крумов 1. Главен счетоводител - финансов експерт
2. Главен счетоводител – експерт финанси
3. Счетоводител - експерт финанси
Росица Иванова Тенчева 1. Управител търговия, транспорт
2. Офис мениджър,експерт финансови и стопански операции"
3. Оперативен счетоводител
Недялко Петров Неделчев 1. Управител търговия, транспорт 
2. Офис мениджър,експерт финансови и стопански операции"
Росица Иванова Евдокиева 1. Офис мениджър - продажби и маркетинг
003 ЕТ "Даниела Николова" Валери Фильов Николов 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър 
5. Мениджър покупко-продажби 
6. Консултант продажби
7. Управител на търговски обект
8. Мениджър продажби на търговски обект
9. Мениджър покупки на търговски обект
10. Мениджър покупко-продажби на търговски обект
11. Мениджър на търговски обект
12. Мениджър покупки и търговия
Севдалина Асенова Камбурова 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър 
5. Мениджър покупко-продажби
6. Управител на търговски обект
7. Мениджър продажби на търговски обект
8. Мениджър покупки на търговски обект
9. Мениджър покупко-продажби на търговски обект
10. Мениджър на търговски обект 
11. Мениджър покупки и търговия
Валерия Калинова Атева – Радева 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър 
5. Мениджър покупко-продажби
6. Управител на търговски обект
7. Мениджър продажби на търговски обект
8. Мениджър покупки на търговски обект
9. Мениджър покупко-продажби на търговски обект
10. Мениджър на търговски обект
Гергана Георгиева Петрова 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър 
5. Мениджър покупко-продажби
6. Управител на търговски обект
7. Мениджър продажби на търговски обект
8. Мениджър покупки на търговски обект
9. Мениджър покупко-продажби на търговски обект
10. Мениджър на търговски обект
Биляна Венциславова Крумова 1. Мениджър покупки
2. Мениджър продажби
3. Управител
4. Мениджър 
5. Мениджър покупко-продажби
6. Управител на търговски обект
7. Мениджър продажби на търговски обект
8. Мениджър покупки на търговски обект
9. Мениджър на търговски обект
004 Медицински център Апекс ООД Илия Тодоров  Илиев 1. Офис администратор
2. Технически сътрудник
3. Администратор база данни, сътрудник
4. Администратор, сътрудник
Рилка Атанасова 1. Офис администратор
2. Администратор офис
005 Бижу Биолайф Марина Иванова Митанова 1. Търговски представител
2. Консултант (промотьор) продажби
3. Мениджър продажби
006 "НЕТ ЕКСПРЕС" ЕООД Десислава Валентинова Янкова 1. Сътрудник маркетинг
2. Специалист обработка на данни
3. Специалист продажби
4.Офис мениджър 
5. Офис адмимистратор - въвеждене данни
6. Офис координатор
Илиян Димитров Иванов

 

1. Мениджър качество
2. Сътрудник маркетинг
3. Специалист обработка на данни
4. Специалист продажби
5. Офис мениджър 
6. Офис адмимистратор- въвеждене данни
7. Офис координатор
Мирена Ламбева Маринова 1. Специалист обработка на данни
2. Офис мениджър 
3. Офис адмимистратор- въвеждене данни
4. Мениджър качество
5. Офис координатор
Теменужка Христова Тончева 1. Мениджър качество
2. Сътрудник маркетинг
3. Специалист обработка на данни
4. Специалист продажби
5. Офис мениджър 
6. Офис адмимистратор- въвеждене данни
7. Офис координатор
007 "НАЙС - М" ЕООД Верони Маринов Маринов 1. Мениджър Он-лайн продажби 
2. Продавач – консултант
3. Мениджър Оф-лайн продажби
4. Мениджър доставки
5. Експерт доставки
6. Експерт търговия
Марин Иванов Маринов 1. Мениджър Он-лайн продажби 
2. Продавач – консултант
3. Мениджър Оф-лайн продажби
4. Мениджър доставки
5. Експерт доставки
6. Експерт търговия
Свилен Атанасов Серафимов 1. Продавач консултант
2. Мениджър Оф-лайн продажби
3. Мениджър доставки
4. Експерт доставки
5. Експерт търговия
008 Драгажен флот Истър АД Румен Кънчев Кирилов 1. Стажант счетоводител
009 Община Свищов Валентина Георгиева Ангелова 1. Сътрудник "МДТ" 3
Катя Ангелова Банкова 1. Сътрудник "МДТ" 2
Маргарита Блажева Иванова 1. Сътрудник "МДТ" 1
Йонка Иванова Симеонова 1. Сътрудник "МДТ" 4
Йорданка Тодорова Костова 1. ОбС"СД" касиер-счетоводител
Снежана Петкова Няголова 1. ОбС "СД" Счетоводител
Десислава Емилова Йорданова 1. ОбС "СД" Директор ЦСРИ
2. Стажант в ЦСРИ, Община Свищов
010 ТП ДГС Свищов Илка Стоянова Йоновска 1. Специалист - горска икономика
2. Специалист - икономика и управление на природните ресурси
011 Валенте – Валентина Георгиева Валентина Кирилова Георгиева 1. Посредничество при сделки с недвижими имоти
2. Управител на агенция за недвижими имоти
3. Посредничество при сделки с недвижими имоти и управление
Венцислав Александров Петров 1. Посредничество при сделки с недвижими имоти
2. Технически сътрудник в агенция за недвижими имоти
3. Посредничество при сделки с недвижими имоти и управление
012 СЪНИ и Ко Петя Стефанова Янкова 1. Помощник счетоводител
Станислав Йончев Янков 1. Помощник Мениджър Продажби
Зорница Тодорова Караиванова - Дамянова 1. Офис сътрудник
013 ДЗЗД КАПИ Катя Августинова Сугарева 1. Помощник управител
014 Община Белово Красимира Петкова Кьосева 1. Бюджет и финансов контрол
015 ЕТ "Анелия Стефанова - Ани" Анелия Георгиева Стефанова 1. Стажанти икономисти
016 "Елеонора" ООД Марияна Петрова Тотева - Илиева 1. Счетоводител
017 Станчев 1963 ЕООД Лъчезар Блажев Станчев 1. Оперативен счетоводител
Тошко Тошев Ангелов 1. Специалист банкови и счетоводни операции 
2. Счетоводител
018 Бул Брокер ООД Николай Валериев Илиев 1. Помощник брокер
2. Офис Мениджър
019 КРИМА ПЛАСТ ЕООД Любомир Иванов Димитров 1. Офис мениджър
020 Нови технологии и системи - Селект - Петко Ватев ЕТ Силвия Петрова Господинова 1. Счетоводител
021 ЮГ Инфо Гергана Йорданова Минкова 1. Оперативен счетоводител
2. Отчетник  счетоводство
3. Отчетник  счетоводител
022

Народно читалище "Развитие 1869" – Враца

Ваньо Димитров Димитров

1. Счетоводство на юридическо лице с нестопанска цел
2. Оперативен счетоводител в юридическо лице с нестопанска цел
023 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Славяново Парашкев Веселинов Деков 1. Стажант в счетоводството
2. Помощник администратор
024 ЕТ Аякс - Маргарита Василева Бойка Маринова Василева 1. Оперативен счетоводител
2. Счетоводител
Цветомир Борисов Борисов 1. Сътрудник по европейски проекти и програми
Полина Василева Илиева 1. СЛУЖИТЕЛ ТРЗ
025 Иванов консулт - 7 Зара Симеонова Димитрова

1. Помощник финансов мениджър
2. Помощник управител 1 
3. Отчетник, счетоводство 2
4. Помощник финансов мениджър 1
5. Помощник управител 2
6. Отчетник, счетоводство 3

Иван Николаев Иванов

1. Помощник финансов мениджър 
2. Помощник управител 1
3. Отчетник, счетоводство 2
4. Помощник финансов мениджър 1
5. Помощник управител 2
6. Отчетник, счетоводство 3

Цветомира Веселинова Цветанова

1. Помощник финансов мениджър
2. Помощник управител 1
3. Отчетник, счетоводство 2
4. Помощник финансов мениджър 1
5. Помощник управител 2
6. Отчетник, счетоводство 3

026 Манов и партньори ООД Ивелина Георгиева Александрова 1. Счетоводител-оперативен
Марин Христов Манов 1. Счетоводител-оперативен
027 Камелия груп ЕООД Пенка Георгиева Кенарова 1. Счетоводител
Камелия Чавдарова Иванова 1. Мениджър логистика и транспорт
028 АЙ ЕНД ДЖИ ЕНШУРЪНС БРОКЕРС Мая Веселинова Христова 1. Технически сътрудник
029 РЗОК - Плевен Пламен Симеонов Съев 1. Икономика
2. Финанси и счетоводство
Нина Николова Арнаудова 1. Отчитане и анализиране разходите и промените в активите и пасивите на Районната здравноосигурителна каса, съблюдавайки принципите на Зак
Румяна Милинова Викторова 1. Счетоводство и контрол
030 ЕТ "Стефан Събков" Стефан Тодоров Събков 1. Управител на ресторант 
2. Салонен управител
031 Паркети Илиев ЕООД Илиян Методиев Илиев 1. Управител на търговско предприятие 
2. Супервайзър
3. Управител на търговска организация
Ангел Найденов Иванов 1. Организатор продажби
032 Виорг ВТ ООД Иван Николов Иванов 1. Консултант-счетоводител
033 Амбасадор ТУР Иван Асенов Иванов 1. Организатор туризъм
2. Офис администратор
3. Специалист финансови дейности
4. Сътрудник отдел Информационно обслужване
5. Сътрудник отдел „Предприемачество и инвестиции” 
6. Офис сътрудник застрахователна защита и анализи
7. Финансов анализатор
8. Аналитичен специалист
9. Специалист анализи и прогнози
Георги Димитров Петров 1. Организатор туризъм
2. Офис администратор
3. Специалист финансови дейности
4. Сътрудник отдел Информационно обслужване
5. Сътрудник отдел „Предприемачество и инвестиции” 
6. Офис сътрудник застрахователна защита и анализи
7. Финансов анализатор
8. Аналитичен специалист
9. Специалист анализи и прогнози
034 Елит комерс Калин Атанасов Борисов 1. Рецепционист-администратор
2. Стажант управител
Павлина Деянова Павлинова 1. Рецепционист - администратор
035 Областна администрация Разград Красимира Панайотова Димитрова 1. Сътрудник „Регионално развитие”
036 Българска соларна асоциация Малинка Димитрова Николова 1. Офис асистент/ка 
2. Офис мениджър
037 Окръжен съд - Търговище Илияна Димитрова Кирилова 1. Счетоводство и контрол
038 Амбасадор Мениджмънт Радка Янкова Попова 1. Сътрудник отдел Предприемачество и инвестиции
2. Финансов анализатор
3. Аналитичен специалист
4. Специалист анализи и прогнози
039 Акаунтинг Проджект ООД Мария Милчева Пръвчева 1. Счетоводител
2. Оперативен счетоводител 
3. Отчетник счетоводство
040 Булкарт травъл ООД Даниела Стефанова Тонева 1.Организатор маркетинг и реклама 
2. Организатор туризъм
Невена Станиславова Тонева 1.Организатор маркетинг и реклама 
2. Организатор туризъм
041 "Стар инс" ООД Ирина Венциславова Мичева 1. Технически изпълнител
2. Технически сътрудник
042 Калчев-СМ - ООД Милена Николаева Богданова 1. Оперативен счетоводител
2. Счетоводител
043 ОТП Факторинг България ЕАД Ивелина Веселинова Цонкова 1. Младши специалист Събиране на просрочени необезпечени вземания, офис Плевен
044 Декси Консулт ЕООД Даниела Ангелова Димитрова 1. Счетоводител
045 Прима 88 ООД Клавдия Александрова Апостолова 1.Сътрудник административно обслужване
2. Мениджър човешки ресурси 
3. Икономист 
4. Счетоводител
Татяна Петрова Рибагина 1.Сътрудник административно обслужване
2. Мениджър човешки ресурси 
3. Икономист 
4. Счетоводител
046 СД Зоната-Нацкови и Сие Александра Йорданова Димитрова 1. Администратор офис гр.Плевен
047 Митническа агенция "КАМ" Николина Станчева Левиджова 1.Технически сътрудник 
Светлана Йорданова Георгиева 1. Технически сътрудник
2. Митнически агент
048 Община Русе Маргарита Петрова Нунева 1. Специалист, управление на човешките ресурси
Лидия Митева Лечева - Господинова

1. Стажант, програми и проекти
2. Стажант, местно самоуправление 
3. Стажант, европейско развитие

049 Санди Брокер Милена Кирилова Колева 1. Застрахователен консултант 
2. Сътрудник обслужване на дейността
050 Санди 2004 Захаринка Николова Николова 1. Митнически агент
051 ЕТ "Финанс консулт - Венелин Георгиев" Венелин Христов Георгиев 1. Застрахователен сътрудник
2. Застрахователен съветник
052 Стоилови Консулт Ралица Методиева Райчева 1. Отчетник- счетоводство
053 Пирин Баланс Лидия Андреева Луканова 1. Счетоводител
054 Община Червен бряг Бойко Стоянов Бойков 1. Мл. експерт " Общинска собственост и стопанска дейност"
2. Стажант - икономист
055 "Ви енд Ви" Глобул ООД Владислав Людмилов Крумов 1. Офис Администрация. Агентска мрежа. Туристическа Агентска дейност.
056 Институт по царевицата Бисерка Маринова Младжова 1. Счетоводна отчетност
2. Особености в счетоводната отчетност в бюджетно предприятие
3. Управление на човешките ресурси в Институт по царевицата
057 ЕТ "Шанс- Донка Атанасова" Пламен Кръстинов Танчев 1. Счетоводител оперативен
2. Оперативен счетоводител
058 Якова-74 ЕООД Детелина Косева Косева - Стефанова 1. Специалист финанси
2. Технически сътрудник
3. СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ И ТЪРГОВИЯ
059 Акаунт Корпорейшън Николай Иванов Йончев 1. Счетоводство
2. Счетоводство и контрол
060 ЕООД "СУАБ-СБА" Ангел Георгиев Ангелов 1. Застрахователен брокер 
Йорданка Петрова Тачева 1. Отговорен счетоводител
061 ЕТ Стелла - Стела Кръстева Стела Георгиева Кръстева 1. Счетоводител
062 ТЕ МИ ЖИ Маргаритка Иванова Вълчева 1. Оперативен счетоводител
2. Счетоводител
063 Пегея 2011 ЕООД Пенка Маринова Вълева 1. Счетоводител
064 "Ивайло Мънчев - 2" ЕООД Нико Фам Туен 1. Салонен управител
065 Регионална библиотека "проф. Беню Цонев" Николай Нетов Димитров 1. Счетоводство
066 Велея 2016 Иванка Христова Ганева 1. Фирмен и административен мениджмънт
2. Фирмен и административен маркетинг и мениджмънт
067 ПГ по механоелектротехника - Пирдоп Йоана Иванова Найденова 1. Компютърна обработка на информация
068 ЕТИК Финанс АД Венелин Красимиров Йорданов 1. Специалист маркетингови изследвания
069 Специализиран ВИК сервиз 8 ЕООД Мария Колева Маринова 1. Счетоводство, личен състав и застраховки
2. Администратор
070 Общински комплекс Дворец на културата Десислава Темелкова Миленова 1. Счетоводство и контрол на стопанската дейност
071 Трудова борса Веда Павлина Николова Попова 1. Стажант – оперативен счетоводител
072 „Лало-Живко Илиев” Анелия Георгиева Илиева а 1. Организатор продажбено обслужване 
2. Супервайзър
073 Областна администрация Ловеч Стефка Найденова Станева 1. Експерт държавна собственост
Велислава Кирилова Петкова 1. Експерт държавна собственост
Йордан Кунчев Йорданов 1. Специалист финансова дейност
Христо Пенчев Троански 1. Експерт "Култура, образование, младежки дейности"
2. Стажант "Култура, образование, младежки и социални дейности"
074 Адвокат Благой Златанов

Благой Христов Златанов

1.Адвокатски сътрудник
075

Община Вършец

Даниела Георгиева Николова 1. Касиер,счетоводител
2. Икономист
Силвия Константинова Мачорска 1. Икономист 
2. Местни данъци и такси
076 А-А ООД Анета Атанасова Христова 1. Счетоводител
077 "Димитров" ООД Храбрина Димитрова Димитрова 1. СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВЕН 
2. СЧЕТОВОДИТЕЛ
078 Община Лясковец Даниела Маринова Маринова 1. Стажант "икономическа политика" в Община Лясковец
2. Стажант в специализирана администрация на Община Лясковец
Ваня Борисова Добрева 1. Стажант в Дирекция "Икономическа политика и хуманитарни дейности"

Невена Добрева Петрова

1. Сътрудник в Дирикция "Икономическа политика и хуманитарни дейности"
079 АМДА консулт Десислава Теодосиева Тодорова 1. Брокер Недвижими имоти
080 "Марио Алексиев" ООД Марио Петров Алексиев 1. Маркетинг специалист
081 Заложна къща Балевски ООД Пламен Петков Доневски 1. Офис мениджър
082 Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе Теодора Александрова Евтимова 1. Стажант Бизнес администрация и управление
2. Стажант Разработване на научно-изследователски проекти
Петранка Иванова Атанасова-Иванова 1. Стажант Бизнес администрация и управление
2. Стажант Дизайн, маркетинг и реглама
3. Стажант Разработване на научно-изследователски проекти 
083 Строителна компания ЕООД Галя Иванова Дудушка 1. Оперативен счетоводител
084 "Пласидити" ООД Румен Йорданов Николов 1. Счетоводител
085 Диана Акаунт 68 ЕООД Диана Енева Павлова 1. Счетоводител
086 „КРАШ ФИЛМС“ ООД Галина Димитрова Павлова 1. Младши счетоводител
087 Народно читалище „Христо Ботев 1892“ – гр. Белене Златко Франчешков Рупов 1. Маркетинг реклама
2. Маркетинг 
3. Маркетинг и реклама
Диана Маринова Тодорова 1. Маркетинг реклама
2. Организация на счетоводството и документооборот в предприятията от публичния сектор
088 БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД Стефка Иванова Савова 1. Стажант счетоводител
089 Детска градина № 4 "Митко Палаузов" Ценка Иванова Русева 1. Мениджър в образованието
090 Лейбъртод - ЕООД Петър Маринов Тодоров 1. Мениджър здраве и безопасност
091 ДИРОН Красимир Славчев Георгиев 1. Сътрудник отдел "Резервации и Продажби"
092 АЛФА ИСТЕЙТ Адриана Сребренкова Кирилова 1. Администратор, корпоративен център, банка (финансова) платежна институция
093 ВЕМА КОНСУЛТ ЕООД Мариана Колева Цветанова 1. Оперативен счетоводител
094 ВИ СТАТЕРА ЕООД Валерия Петрова Станчева 1. Оперативен счетоводител
2. Счетоводител
095 СЧЕТОВОДНА КЪЩА ВСП ФИНАНС ООД Самуил Георгиев Енчев 1. Оперативен счетоводител, помощник
096 ЧИТАЛИЩЕ "БРАТСТВО 1869" Елина Антимова Костадинова 1. Счетоводител
097 ПК „Метал“ Румен Иванов Петров 1. Помощник счетоводител
098 С-АРХ-БИЛДИНГ Маргарита Константинова Цонева 1. Обучение в реална работна среда в сферата на финансово-счетоводните процеси
099 Акаунт СВ ООД Вера Стоянова Тихова 1. Оперативен счетоводител+ТРЗ работник
2. Стажант-Счетоводител
100 4 ОУ Иван Вазов Станка Петрова Димитрова 1. Счетоводител
2. Икономист-счетоводител
101 Регионална здравна инспекция - Стара Загора инж. Светла Неделчева Карастоянова 1. ОПТИМИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА - ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
102 „Бизнес Агро Консулт” ЕООД Снежа Тодорова Карамишева 1. Оперативен счетоводител
103 „Дагма Бриит Консулт“ ООД Румяна  Иванова Цолова-Недялкова 1. Офис мениджър
104 КАРАНА 2007 Ясен Уалид Дасуки 1. Специалист Маркетинг
105 ВИП СИМЕРС ГРУП Галя Миланова Станкулова-Филипова 1. ИКОНОМИСТ 
2. Икономист на предприятие
106 СИБАНК ЕАД Милена Цонева Цонева 1. Стажант банково обслужване в град Габрово
107 Деметра ООД Пламена Борисова Евтимова 1. Икономист 
2. Счетоводител
108 "СТЪПКА ПО СТЪПКА ВТ" ООД Виолета Пламенова Стефанова 1. Младши експерт, програми и проекти
109 ДИСЕКА ЕООД Ирина Николаева Вълкова 1. Отчетник, счетоводство-фирмени сметки и документация
110 СЛАВЯНА 2013 Стефания Георгиева Каева

1. Мениджър покупко-продажби
2. Он-лайн продажби
3. Мениджър продажби

Ненчо Славев Славев

1. Мениджър покупко-продажби
2. Он-лайн продажби
3. Мениджър продажби

111 ЮБМ ГРУП ООД Даниела Кирилова Крумова 1. Помощник-мениджър 
2. Специалист финансово-счетоводна дейност
112 М 503 ЕООД Мария Пламенова Ангелова 1. Помощник счетоводител
113 Община Вълчедръм Радостина Антонова Захариева 1. Счетоводител
114 ЕТИ "Моника мебел" ЕООД Йонка Тервелова Петрова 1. Технически сътрудник