За контакти:
СА "Д.А.Ценов", за АЦККВО
ул. "Емануил Чакъров" №2, гр. Свищов 5250
тел. 0631/66437, 0885680168
ел.поща: pspfaza1@uni-svishtov.bg

 

Доц. д-р Николай Благоев Нинов
водещ функционален експерт
Доц. д-р Иван Йорданов Андреев
функционален експерт
Гл. ас. д-р Юлиян Атанасов Господинов
функционален експерт
Ас. Валерий Атанасов Александров
експерт финансово-счетоводно обслужване
Катя Симеонова Иванова
експерт финансово-счетоводно обслужване
Калинка Йорданова Кръстева
експерт финансово-счетоводно обслужване
Снежанка Ангелова Ангелова
експерт финансово-счетоводно обслужване
Стефан Ангелов Стефанов
експерт финансово-счетоводно обслужване
Георги Иванов Петров
технически изпълнител
Димка Николова Генчева
технически изпълнител
Ивелина Йорданова Станева
технически изпълнител
Мирена Петрова Велчева
технически изпълнител
Петко Илиев Петков
технически изпълнител
Силвия Иванова Кънева
технически изпълнител

 

Академични наставници

Факултет "Мениджмънт и маркетинг"

Име

E-mail адрес

Гл. ас. д-р Атанаска Стоянова Решеткова
Ас. Валентин Андреев Панайотов
Гл. ас. д-р Ваня Петкова Григорова
Гл. ас. д-р Галин Петров Стефанов
Гл. ас. д-р Десислава Александрова Алексиева
Гл. ас. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова
Гл. ас. д-р Елена Йорданова Шопова
Ас. Живка Минкова Тананеева
Гл. ас. д-р Ивайло Иванов Петров
Гл. ас. д-р Йордан Илиев Нейков
Ас. Костадин Димчов Башев
Гл. ас. д-р Мария Ангелова Ташкова
Гл. ас. д-р Милен Емилов Динков
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова Георгиева
Гл. ас. д-р Радослав Георгиев Йорданов
Гл. ас. д-р Симеон Петров Момчев
Гл. ас. д-р Станислава Красимирова Стоянова
 

Факултет "Производствен и търговски бизнес"

Име

E-mail адрес

Гл. ас. д-р Венцислав Емилов Перков
Гл. ас. д-р Галя Маринова Георгиева
Ас. Георги Борисов Гуцев
Гл. ас. д-р Емил Бориславов Николов
Гл. ас. д-р Зоя Станимирова Иванова
гл. ас. д-р Иван Сашев Маринов
Ас. Илиян Тодоров Ангелов
Ас. д-р Илияна Георгиева Кръстева
Ас. д-р Любомира Красимирова Тодорова
Ас. д-р Павлин Богомилов Павлов
Ас. Серьожа Николов Косев
Ас. д-р Явор Венциславов Станев
 

Факултет "Стопанска отчетност"

Име

E-mail адрес

Гл. ас. д-р Божидар Миланов Божилов
Гл. ас. д-р Галя Асенова Кушева
Гл. ас. д-р Дияна Стефанова Иванова
Гл. ас. д-р Красимир Георгиев Кулчев
Гл. ас. д-р Надежда Стоянова Цветкова
Гл. ас. д-р Ради Стефчов Димитров
гл. ас. д-р Радосвета Йорданова Кръстева-Христова
Гл. ас. д-р Ралица Кирилова Данчева
Гл. ас. д-р Румяна Борисова Михайлова
Гл. ас. д-р Тихомир Богомилов Върбанов
 
tr>

Факултет "Финанси"

Име

E-mail адрес

Гл. ас. д-р Анелия Ангелова Панева
Гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов
Ас. Елица Петкова Петкова
Ас. д-р Елка Иванова Цонева
Ас. Игнат Петров Папазов
Гл. ас. д-р Маргарита Иванова Николова
Гл. ас. д-р Марияна Красимирова Павлова-Бънова
Гл. ас. д-р Милен Стефчов Митков
Гл. ас. д-р Петко Тошев Ангелов
Ас. д-р Петя Димитрова Георгиева
Ас. д-р Стефан Станимиров Проданов
Ас. д-р Танер Мустафов Исмаилов
Гл. ас. д-р Таня Пламенова Тодорова
Гл. ас. д-р Цветан Лъчезаров Павлов