доц. д-р Марин Маринов

доц. д-р Марин Маринов

Заемани към момента длъжности:
Звено Финансово управление и контрол, и ОП
Длъжност Финансов директор
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Доцент