доц. д-р Марин Маринов

доц. д-р Марин Маринов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Доцент
Звено Финансово управление и контрол, и ОП
Длъжност Финансов директор
Звено Библиотека "Стопански свят"
Длъжност Член на редакционен съвет