доц. д-р Валентин Милинов

доц. д-р Валентин Милинов

Заемани към момента длъжности:
Звено Административно ръководство
Длъжност Помощник-ректор
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Доцент
Звено Център за практико-приложни изследвания "Бъров" ЕООД
Длъжност Управител