доц. д-р Валентин Милинов

доц. д-р Валентин Милинов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Доцент