доц. д-р Анатолий Асенов

доц. д-р Анатолий Асенов

Заемани към момента длъжности:
Звено Административно ръководство
Длъжност Главен секретар
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Доцент