доц. д-р Анатолий Асенов

доц. д-р Анатолий Асенов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Мениджмънт"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет
Звено Административно ръководство
Длъжност Главен секретар