доц. д-р Здравко Любенов

доц. д-р Здравко Любенов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Доцент