Валерий Александров

Валерий Александров

Заемани към момента длъжности:
Звено Финансово-счетоводен отдел
Длъжност Главен счетоводител
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Автор