проф. д-р Атанас Атанасов

проф. д-р Атанас Атанасов

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Стопанска отчетност"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Професор
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Главен редактор