Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Професор