проф. д-р Атанас Атанасов

проф. д-р Атанас Атанасов

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Заместник-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите"
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Професор
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Главен редактор