Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Доцент