Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Моника Спасова

Моника Спасова

Старши секретар факултет
Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Тоня Петрушева

Тоня Петрушева

Старши секретар факултет
Факултет "Стопанска отчетност"
Теодора Йошева

Теодора Йошева

Старши секретар факултет
Факултет "Финанси"
Ангелина Маринова

Ангелина Маринова

Старши секретар факултет