проф. д-р Любчо Варамезов

проф. д-р Любчо Варамезов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Професор
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Член на редакционен съвет