проф. д-р Любчо Варамезов

проф. д-р Любчо Варамезов

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Професор