проф. д-р Любчо Варамезов

проф. д-р Любчо Варамезов

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Заместник-ректор "Учебна дейност и акредитация"
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Професор