Любчо Варамезов

проф. д-р Любчо Варамезов

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Длъжност Декан
Звено КАТЕДРА "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
Длъжност Професор