доц. д-р Румен Ерусалимов

доц. д-р Румен Ерусалимов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Доцент