доц. д-р Румен Ерусалимов

доц. д-р Румен Ерусалимов

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Вр. ИД Заместник-ректор "Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение"
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Доцент
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Зам. главен редактор