доц. д-р Румен Ерусалимов

доц. д-р Румен Ерусалимов

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Финанси"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Доцент
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Зам. главен редактор