доц. д-р Маргарита Шопова

доц. д-р Маргарита Шопова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Доцент