доц. д-р Маргарита Шопова

доц. д-р Маргарита Шопова

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Стопанска отчетност"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Статистика и приложна математика"
Длъжност Доцент
Звено Годишник на СА
Длъжност Член на редакционен съвет