Емил Цанов

Емил Цанов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност х. преп.