Александрина Александрова

д-р Александрина Александрова

Заемани към момента длъжности:
Звено ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Длъжност Изследовател