Заемани към момента длъжности:
Звено Институт за научни изследвания
Длъжност Изследовател