Живка Тананеева

Живка Тананеева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Инспектор катедра
Звено Отдел "Докторантура и академично развитие"
Длъжност Инспектор