Живка Тананеева

Живка Тананеева

Заемани към момента длъжности:
Звено Отдел "Докторантура и академично развитие"
Длъжност Инспектор
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Инспектор катедри