Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент