доц. д-р Галина Чиприянова

доц. д-р Галина Чиприянова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент
Звено Библиотека "Стопански свят"
Длъжност Член на редакционен съвет