доц. д-р Галина Чиприянова

доц. д-р Галина Чиприянова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент