Мариела Стоянова

Мариела Стоянова

Заемани към момента длъжности:
Звено ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Длъжност Експерт "Програми и проекти"