НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Изследване на икономическите ползи от внедряването на система  за управление на качеството в българските предприятия – ръководител на проекта: гл. ас. д-р Любка Илиева, ф-т ПТБ, к-ра ИУТ

ИУТ

2.

Изследване на въздействието на регулациите в областта на околната среда на ЕС върху международната конкурентоспособност на предприятията от химическата промишленост – ръководител на екипа: доц. д-р Карина Саркисян - Дикова, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

3.

Интеграционни процеси в глобалната икономика – ръководител на екипа: доц. д-р Здравко Любенов, ф-т ММ, к-ра МИО

МИО

4.

Териториално райониране на Р България - проблеми и перспективи – ръководител на екипа: проф. д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

5.

Предизвикателства пред автомобилното застраховане в условията на динамично икономическо развитие – ръководител на екипа: гл. ас. д-р Милен Митков, ф-т Финанси, к-ра ЗСД

ЗСД

6.

Социално-икономическо развитие на българското Придунавие - тенденции и перспективи – ръководител на екипа: доц. д-р Росица Колева, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

7.

Управление на контрагентния риск в индустриалните предприятия – ръководител на проекта: гл. ас. д-р Зоя Иванова, ф-т ПТБ, к-ра ИБП

ИБП

8.

Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България – ръководител на екипа: проф. д-р Марияна Божинова, ф-т ПТБ, к-ра ИУТ

ИУТ

9.

Възможности за повишаване представителността на онлайн анкетите – ръководител на екипа: гл. ас. д-р Радослав Йорданов, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

10.

Промоциите в България - анализ на тенденциите и ефектите от промоции – ръководител на екипа: доц. д-р Иван Марчевски, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

11.

Омниканално пазаруване: потребителско преживяване и клиентска удовлетвореност – ръководител на екипа: доц. д-р  Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

12.

Измерения на бедността в България - статистически аспекти – ръководител на екипа: проф. д-р Поля Ангелова, ф-т СО, к-ра МС

МС

13.

Развитие на лидерството за постигане на целите за устойчивото развитие – ръководител на екипа: доц. д-р Михаил Чиприянов, ф-т ММ, к-ра СП

СП