НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Екипи с основни участници от катедри

1.

Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор, ръководител на проекта: проф. д-р Маргарита Богданова, ф-т ММ, к-ра СП

СП

2.

Интереси и поведение - управленски аспекти, ръководител на проекта: гл. ас. д-р Десислава Алексиева, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

Мениджмънт

3.

Изследване на състоянието на информационната сигурност в лечебните заведения в България, ръководител на проекта: доц. д-р Веселин Попов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

4.

Съвременни тенденции в създаването на приложения за електронна търговия, ръководител на проекта: проф. д-р Красимир Шишманов, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ

5.

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България, ръководител на проекта: проф. д-р Поля Ангелова, ф-т СО, к-ра МС

МС

6.

Възможности за повишаване конкурентоспособността на докторската програма по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" на образователния пазар, ръководител на проекта: гл. ас. д-р Радосвета Кръстева, ф-т СО, к-ра СО

СО

7.

Влияние на бюджетното салдо върху икономическия растеж, ръководител на проекта: гл. ас. д-р Таня Тодорова, ф-т Ф, к-ра ОТИ

ОТИ

8.

Механизми за идентифициране на риска от измами при одита на финансови отчети, ръководител на проекта: доц. д-р Силвия Костова, ф-т СО, к-ра КАСД

КАСД

9.

Влияние на дигиталните иновации в сферата на услугите върху клиентската удовлетвореност и лоялност, ръководител на проекта: гл. ас. д-р Атанаска Решеткова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

Маркетинг

10.

Използване на изкуствени невронни мрежи за откриване на измами с кредитни карти, ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ангелин Лалев, ф-т ММ, к-ра БИ

БИ