проф. д-р Андрей Захариев

проф. д-р Андрей Захариев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Професор