проф. д-р Андрей Захариев

проф. д-р Андрей Захариев

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Финанси"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Професор
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Главен редактор