Андрей Захариев

проф. д-р Андрей Захариев

Заемани към момента длъжности:
Звено КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"
Длъжност Ръководител катедра
Звено КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"
Длъжност Професор