Теменужка Генкова-Спасова

Теменужка Генкова-Спасова

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Длъжност Секретар факултет