Теменужка Генкова-Спасова

Теменужка Генкова-Спасова

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Длъжност Инспектор факултет