Милена Маринова

Милена Маринова

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Длъжност Инспектор факултет