Милена Маринова

Милена Маринова

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ"
Длъжност Инспектор факултет