Милена Маринова

Милена Маринова

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Стопанска отчетност"
Длъжност Секретар факултет