За подаване на заявка за участие в конференцията, моля попълнете регистрационната форма, която се отваря след като натиснете бутона за заявка.Крайният срок за изпращане на заявките със заглавие на доклада е 10 юни 2022 г.
Крайният срок за подаване на заявка за участие е удължен до 20 юни 2022 г.

Заявка за участие

Please fill the application form, which opens after you click on the button below. The deadline for sending your application form, including article title is June, 10th 2022.
Application deadline is extended till June, 20th 2022.

Application Form