Детайлна програма на конференцията                        Detailed program of the conference 

Програма за 21 октомври 2022 г.
 
9:00 - 10:00 Регистрация на участниците
10:00 - 11:00 Официално откриване на конференцията
11:00 - 13:00 Пленарно заседание

МЯСТОТО НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И СИНИЯ РАСТЕЖ В ИНОВАЦИОННИТЕ
СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Проф. д-р Милен Иванов Балтов
Бургаски свободен университет


КРЪГОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВО 5.0
Проф. д-р Маргарита Богданова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
13:00 - 14:00 Обедна почивка
14:00 - 16:00 Заседания по секции
16:00 - 16:15 Кафе пауза
16:15 - 18:15 Заседания по секции
Програма за 22 октомври 2022 г.
 
9:00 - 10:45 Заседания по секции
10:45 - 11:00 Кафе пауза
11:00 - 13:00 Заседания по секции
13:00 - 14:00 Обедна почивка
14:00 - 15:30 Заседания по секции
15:30 - 15:45 Кафе пауза
15:45 - 17:00 Заседания по секции
17:00 - 17:30 Заключително заседание и закриване на конференцията