Желаещите да вземат участие в конференцията трябва да се съобразят със следните важни дати:
 • 20 юни 2022 г. - изпращане на заявка за участие със заглавие на доклада
 • 1 септември 2022 г. - изпращане на доклада (на email адрес ceris2022@uni-svishtov.bg)
 • Крайният срок за изпращане на доклада е удължен до 12 септември 2022 г.
 • 10 септември 2022 г. - внасяне на таксата за правоучастие
 • 20 септември 2022 г. - рецензиране на докладите и уведомяване на авторите
 • 1 октомври 2022 г. - получаване на рецензираните доклади
 • 5 октомври 2022 г. - потвърждаване на приетите доклади
 • 18 октомври 2022 г. - обявяване на подробната програма за провеждане на конференцията

Important dates:
 • June 20th 2022 - Application form submission (incl. article title)
 • September 1st 2022Sending the article (to the conference email ceris2022@uni-svishtov.bg)
 • The deadline for sending the article is extended to September, 12th 2022
 • September 10th 2022 - Payment of the participation fee
 • September 20th 2022 - Reviewing the articles and notifying the authors
 • October 1st 2022 - Receiving the corrected articles
 • October 5th 2022 - Confirmation of the accepted articles
 • October 18th 2022 - Announcement of the detailed program for the conference