Стопанска академия „Д.А.Ценов”
Център за следдипломно и факултативно обучение
Сектор „Следдипломно обучение”
5250 Свищов, ул. „Цар Борис I”  №1, ет. 2
cce@uni-svishtov.bg

Тел. 0882552508
Тел. 0882552521