Срокове:

Поради индивидуалния характер на обучението записването е целогодишно.