Записването се извършва в офиса на Сектор “Следдипломно обучение”, намиращ се в Учебна база „Бъров“ на ул. „Цар Борис I, № 1, втори етаж.

Необходими документи

  • копие на диплома за висше образование – ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър”
  • лична карта
  • данни за фирма (при издаване на фактура)
  • 2 броя снимки
  • документ за платена такса

Заплащането на таксата се осъществява в:
Централна кооперативна банка АД
IBAN - BG13 CECB 9790 3139 0313 05
BIC -    CECBBGSF