Заемани към момента длъжности:
Звено Център за следдипломно и факултативно обучение
Длъжност Директор
Звено Център за професионално обучение
Длъжност Директор
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Доцент