доц. д-р Христо Сирашки

доц. д-р Христо Сирашки

Заемани към момента длъжности:
Звено Център за следдипломно и факултативно обучение
Длъжност Директор
Звено Център за професионално обучение
Длъжност Директор
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Доцент