Център за следдипломно и факултативно обучение
София Цолова

София Цолова

Секретар

Стопанска академия „Д.А.Ценов”
Център за следдипломно и факултативно обучение,
Сектор “Факултативно обучение”
5250 Свищов, ул. “Цар Борис  I” № 1, ет. 2
cfe@uni-svishtov.bg