Записването се извършва в офиса на Сектор “Факултативно обучение”, намиращ се в Учебна база „Бъров“ на ул. „Цар Борис I, № 1, втори етаж.

Необходими документи

  • уверение за студентско положение
  • 2 снимки
  • нова студентска книжка
  • декларация за контактна информация
  • документ за платена семестриална такса

Заплащането на таксата се осъществява в:
Общинска банка АД – финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN – BG33SOMB91303142607800